Hot
New
In stock
Pre-order
Out stock

Araling Panlipunan 3 - Ang Mga Lalawigan Sa Aking Rehiyon

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

₱1,309.00

Hurry! Only 3 Left in Stock!

PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION
Ang Batayang Aklat sa Araling Panlipunan ay nakabatay sa K to 12 Araling Panlipunan Kurikulum na nagsasaalang-alang sa mithiin ng Edukasyon para sa Lahat (Education for All 2015) at ng K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Binuo ito bilang tugon sa misyon ng K to 12 Araling Panlipunan Kurikulum na makapaghubog ng mapanagutang mamamayang mapanuri, mapagnilay, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Araling Panlipunan 3 - Ang Mga Lalawigan Sa Aking Rehiyon

Araling Panlipunan 3 - Ang Mga Lalawigan Sa Aking Rehiyon

₱1,309.00
Pre-loader